اسپری 4 در 1 –Blade Ice وال

به همراه محصولات باکیفیت موزر و برندهای مربوط به آن ، نیاز به رسیدگی و سرویس دستگاه در زمان ها یا کارکردهای مشخص است . یکی از لوازم جانبی حرفه ای موزر اسپری 4 در 1 – Blade Ice وال می باشد. این اسپری به همراه اسپری های تمیز کننده یا روغن کاری تیغه های موزر در خدمات طلایی موزر ایران موجود می باشد.

اطلاعات

نگهداری و سرویس دستگاه های ریش تراش و موزن یکی از راه های استفاده طولانی مدت بدون افت کیفیت است. اسپری 4 در 1 – Blade ICE وال با قابلیت تمیز کنندگی ، خنک کردن ، جلوگیری از خورندگی و روغن کاری تیغه به بهبود عملکرد دستگاه کمک می کند. می توانید این اسپری را از ما خریداری کنید یا اینکه دستگاه خود را برای سرویس به نمایندگی خدمات طلایی موزر ایران ارسال کنید.

خنک سازی فوریدارد
روغن کاریدارد
قابلیت تمیز کردندارد
جلوگیری از خوردندگیدارد
محصولوال- موزر
اسپری Blade Ice وال با چهار قابلیت برای محصولات موزر و وال موجود در خدمات طلایی موزر ایران