فرم نظرسنجی

فرم نظرسنجی شرکت والان گستران کیامهر

خدمات طلایی موزر ایران

 

مشتری گرامی خواهشمندیم با تکمیل فرم نظرسنجی خدمات طلایی موزر ایران را در بهبود کیفیت خدمات و سرویس ها یاری فرمایید. پیشاپیش از صرف وقت شما سپاسگزاریم.

کیفیت خدمات ارائه شده در خدمات طلایی موز ر ایران چگونه است ؟(ضروری)
نحوه برخورد با مشتریان در خدمات طلایی موزر ایران چگونه است؟(ضروری)
مدت زمان ارائه خدمات در خدمات طلایی موزر ایران چگونه است؟(ضروری)
دسترس پذیری پرسنل تعمیر هنگام نیاز در خدمات طلایی موزر ایران چگونه است؟(ضروری)
ارزیابی شما از دانش فنی پرسنل خدمات طلایی موزر ایران چگونه است؟(ضروری)
نحوه اطلاع رسانی خدمات در خدمات طلایی موزر ایران چگونه است؟(ضروری)