فرم نظرسنجی

فرم نظرسنجی شرکت والان گستران کیامهر

خدمات موزر ایران

 

مشتری گرامی خواهشمندیم با تکمیل فرم نظرسنجی خدمات موزر ایران را در بهبود کیفیت خدمات و سرویس ها یاری فرمایید. پیشاپیش از صرف وقت شما سپاسگزاریم.

کیفیت خدمات ارائه شده در خدمات موزر ایران چگونه است ؟(ضروری)
نحوه برخورد با مشتریان در خدمات موزر ایران چگونه است؟(ضروری)
مدت زمان ارائه خدمات در خدمات موزر ایران چگونه است؟(ضروری)
دسترس پذیری پرسنل تعمیر هنگام نیاز در خدمات موزر ایران چگونه است؟(ضروری)
ارزیابی شما از دانش فنی پرسنل خدمات موزر ایران چگونه است؟(ضروری)
نحوه اطلاع رسانی خدمات در خدمات موزر ایران چگونه است؟(ضروری)