ماشین اصلاح موزر Primat

تماس بگیرید

خصوصیات :

  • تنظیم طول برش با 6 موقعیت از پیش تعیین شده از 0.7 – 3
  • بی صدا و روان
  • مناسب برای کار مداوم